Visie/werkwijze

Plezier, concentratie, goede sfeer en discipline vormen de grondslag voor de training binnen Itokan. Aikido is een ‘teamsport’, samenwerking is een voorwaarde voor leren.

Gevorderden en beginners trainen met elkaar. Dit  is bijzonder en soms moeilijk te begrijpen voor beginners. Gevorderden leren van de aanwijzingen die ze beginners geven! Lesgevers werken allemaal volgens het Itokan-lesgeefsysteem. Dit geeft eenheid in het aanbod naar leerlingen. Alle basisstof komt in één seizoen aan de orde. In de les is er altijd gelegenheid vragen te stellen om tot een beter begrip van de achtergronden en (levens)visie van Aikido te komen.