Lesgeld

Kinderen

Er zijn een kinder klas in Amersfoort : Centrum
 

  • Itokan Health Centrum: groep 8-13 jaar: €250 per seizoen (10 maanden) en eenmalig €7 inschrijfgeld

     

Lidmaatschap Kinderen vereniging & Aikido Nederland.
Jaarlijks 13,50 € storten op Aikido Itokan Nederland  NL79 INGB 0005.1705.41

Lesgeld jong volwassenen in de volwassen groepen (van 14 tot 16  jaar)
Vanaf 14/15 jaar is er beperkt instroom mogelijk. Het lesgeld is 40 € per maand (gedurende 12 maanden)
Bij 16 jaar gaan ze het volwassen maand lesgeld betalen.

Volwassenen

Inschrijfgeld bedraagt 15 €.

  • 53,50 € Maandelijks lesgeld (onbeperkt trainen) alleen via automatische overschrijving op de 1e dag van de maand.(Zelf instellen!) Bedrag is inclusief trainen in alle Itokan dojo’s.
  • Jaarlijkse lidmaatschap 27,50 € voor de Itokan vereniging & voor Aikido Bond Nederland.

 

Betaling Lesgeld overmaken op:

NL11 INGB 0000.148620
t.a.v. Itokan Amersfoort
o.v.v. lesgeld en je naam

 

Opzeggen

Schriftelijk 1 maand opzeg termijn.

 

Betaling lidmaatschap vereniging & Aikido Nederland

Aikido Itokan Nederland NL79 INGB 0005.1705.41
Jaarlijks 27,50 € aan begin van het jaar