Tijdelijk stop Leusden kinderen

In leusden zijn de kindergroepen tijdelijk stopgezet. Job, de lesgever, is heel ongelukkig van de trap gevallen en heeft breuken en een hersenschudding. We konden in Leusden geen vervanging vinden. Zodra we meer duidelijkheid hebben laten we dat weten.
In Amersfoort is wel vervanging,gelukkig. Joost van Straaten zelf, gaat de kindergroepen draaien tot Job weer beter is.