Itokan Algemene leden vergadering

Na afloop van de les vergaderen.
Iedereen heeft een goeie bijdrage geleverd en mee gedacht.
De vele ideeen bundelen is de volgende fase.
Ja ja komt er dan eindelijk de "feest" of activiteiten commissie!!!????
Jacques bedankt voor de foto en Paul voor wat drinken.

De notulen volgen per mail.